ప్రదర్శన

2002 Shanghai International Valve Fair

2002 షాంఘై ఇంటర్నేషనల్ వాల్వ్ ఫెయిర్

2018 Osaka Machinery Exhibition, Japan

2018 ఒసాకా మెషినరీ ఎగ్జిబిషన్, జపాన్

2018 German wire and tube Exhibition

2018 జర్మన్ వైర్ మరియు ట్యూబ్ ఎగ్జిబిషన్

2016 Canton Fair

2016 కాంటన్ ఫెయిర్

Photo of German customers in 2018

2018 లో జర్మన్ కస్టమర్ల ఫోటో

2002 Shanghai International Valve Fair

2002 షాంఘై ఇంటర్నేషనల్ వాల్వ్ ఫెయిర్

2018 Osaka Machinery Exhibition, Japan

2018 ఒసాకా మెషినరీ ఎగ్జిబిషన్, జపాన్

2018 German wire and tube Exhibition

2018 జర్మన్ వైర్ మరియు ట్యూబ్ ఎగ్జిబిషన్

2016-Canton-Fair-

2016 కాంటన్ ఫెయిర్

Photo of German customers in 2018

2018 లో జర్మన్ కస్టమర్ల ఫోటో